Rafał Dybka

adwokat

Pomagam rozwiązywać problemy związane z realizacją inwestycji budowlanych. Wspieramy uzyskiwanie decyzji, negocjuje umowy budowalne i zarządzam roszczeniami kontraktowymi.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Jaka jest różnica pomiędzy obiektem budowlanym, budynkiem, budowlą, a obiektem małej architektury?

Rafal Dybka26 września 2018Komentarze (0)

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury to wszystko pojęcia z ustawy Prawo Budowlane.

W znaczeniu potocznym rozróżnianie tych pojęć nie ma większego znaczenia, ale już na gruncie przepisów zakwalifikowanie określonego obiektu według innej definicji ustawowej powoduje odmienne obowiązki np. różną wysokość podatków do zapłaty przez właściciela, czy odmienny tryb postępowania w razie chęci przeprowadzenia inwestycji.

Obiekt małej architektury

Czym jest obiekt budowlany?

Obiekt budowlany w myśl art. 3 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane to budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Czyli jest to zbiorcza nazwa wszelkich przedmiotów jakie na gruncie Prawa Budowlanego mogą powstać.

Ma on być wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Za wyrób budowlany uważane są wyroby wytworzone w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, czyli np. cegły, pustaki, drewno.

Wyroby budowlane muszą posiadać określone właściwości użytkowe umożliwiające spełnienie powstałym z nich obiektom budowlanym podstawowych norm.

Czym jest budynek na gruncie ustawy Prawo Budowlane?

Czym jest budynek, każdy widzi, wypadałoby powiedzieć. Ale zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane budynek to obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Dodatkowo budynek musi posiadać dach oraz fundament.

Definicja budynku jest na tyle precyzyjna, że nie budzi ona szerszych rozbieżności, choć jak pokazał przykład farm wiatrowych czy transformatorów elektroenergetycznych, nawet od rzeczy oczywistych mogą być wyjątki.

Obiekt małej architektury

Przez obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, do których należą między innymi obiekty kultu religijnego np. kapliczki, krzyże przydrożne, figury.

Ponadto jako obiekt małej architektury rozumiane są posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, ale także obiekty użytkowe służące rekreacji i utrzymaniu porządku np. piaskownice, huśtawki, drabinki, czy śmietniki.

Budowla na gruncie ustawy Prawo Budowlane

Budowla jest rozumiana, jako każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury.

Czyli, jeżeli coś jest obiektem ale nie pasuje do definicji budynku albo małej architektury, to jest to budowla.

Do budowli zalicza się między innymi obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Co ważne, nie jest to katalog zamknięty.

Rafał Dybka
adwokat

Photo by Tom Wheatley on Unsplash

***

Czy można zablokować realizację inwestycji budowalnej na sąsiedniej działce?

Odpowiadając na te pytanie w skrócie można powiedzieć, że czasem udaje się zablokować budowę, ale tylko w określonych sytuacjach.

Nie ma na to jednego uniwersalnego sposobu i w sumie to nawet dobrze, bo inaczej zawsze by się znalazł ktoś, komu nie podoba się fakt, że sąsiad coś buduje. Istnieją jednak sytuacje, w których z rozmaitych przyczyn występuje potrzeba, a czasem nawet konieczność zablokowania budowy na sąsiedniej działce [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Prawna Nieruchomości & Proces Budowlany w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: